Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 14/1-18/1
 

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 14/1-18/1

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

14/01

15/01

16/01

17/01

Heo công ty

Đồng Nai

49.000

49.000

50.000-50.500

50.000-50.500

50.000-50.500

Miền Trung

48.000-49.000

48.000-49.000

48.000-49.000

48.000-49.000

48.000-49.000

Miền Bắc

45.500-46.000

46.000-46.500

46.000-46.500

46.500-47.000

47.000-47.500

Miền Tây

51.500

51.500

51.500

51.500

51.500

Heo dân

Đồng Nai

48.000-50.000

48.000-50.000

48.000-50.000

48.000-51.000

48.000-51.000

Thái Bình

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

Bắc Giang

46.000-47.000

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

Tiền Giang

47.000-49.000

47.000-49.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

Bến Tre

46.000-49.000

46.000-49.000

48.000-50.000

48.000-50.000

48.000-50.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp