Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 11/6-15/6
 

Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 11/6-15/6

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Khu vực

Cuối tuần trước

11/06

12/06

13/06

14/06

Heo công ty

Đồng Nai

48.000

48.000

47.500

47.500

47.500

Miền Trung

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

47.000-50.000

Miền Bắc

48.500-49.000

48.000-48.500

48.000-48.500

48.000-48.500

48.000-48.500

Miền Tây

49.500

49.500

48.500

48.500

48.500

Heo dân

Đồng Nai

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

Thái Bình

47.500-48.000

46.500-47.000

46.500-47.000

46.000-47.000

46.000-47.000

Bắc Giang

47.000-49.000

47.000-48.000

47.000-48.000

46.000-48.000

46.000-48.000

Tiền Giang

46.000-47.000

46.000-47.000

46.000-47.000

45.000-47.000

45.000-47.000

Bến Tre

45.000-46.000

45.000-46.000

45.000-46.000

44.000-46.000

43.000-45.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp