Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 02/01-05/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá thịt và thực phẩm tuần 02/01-05/01

Diễn biến giá heo hơi tại các khu vực trên cả nước (đồng/kg)

Bảng giá heo hơi tại thị trường nội địa (VND/kg)

 Chủng loại

Khu vực

Cuối tuần trước

02/01

03/01

04/01

Heo công ty

CP_ Đồng Nai

30.500-31.500

30.500-31.500

30.500-31.500

30.500-31.500

CP_Nha Trang, Đắc Lắc

30.000-31.000

30.000-31.000

30.000-31.000

30.000-31.000

CP_Miền Bắc

33.500-34.500

33.000-34.000

33.000-34.000

33.000-34.000

CP_Miền Tây

30.000

30.000

30.000

30.000

Japfa_Đồng Nai, Bình Dương

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

Japfa_Lâm Đồng

29.500

29.500

29.500

29.500

Heo dân

Đồng Nai

29.000-31.000

30.000-32.000

30.000-32.000

30.000-32.000

Thái Bình

33.500-34.000

33.000

33.000-33.500

33.000-33.500

Bắc Giang

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

32.000-33.000

Miền Tây

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-29.000

Nguồn: Agromonitor tổng hợp