Giám sát giá sắn tuần 23/10-27/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá sắn tuần 23/10-27/10

Giá sắn lát thu mua nội địa tại Việt Nam (VND/kg)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước

Sơn La – mì vụ cũ bán ra

4.300

4.200-4.300

Tây Ninh – mì vụ cũ bán ra (mì cồn/mì cám)

4.150-4.200

4.000-4.200

Quy Nhơn – mì vụ cũ bán ra (mì cồn/mì cám)

4.150-4.200

4.000-4.200

Bình Phước – mì vụ cũ bán ra (mì cồn/mì cám)

4.150-4.200

4.000-4.200

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Giá sắn củ tươi tại một số địa phương cho sắn vụ mới năm 2017 (VND/kg, mì 30 độ bột)

Vùng

Tuần này

Tuần trước

Tây Ninh – mì nội địa

2.100-2.200

2.050-2.150

Tây Ninh – mì Cam

2.050-2.070

1.950-2.050

Đắc Lắc

1.850-1.920

1.850-1.920

Kon Tum

1.850-1.900

1.850-1.880

Phú Yên

1.800-1.850

1.800-1.850

Gia Lai

1.850-2.100

1.850-2.050

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp

Giá sắn lát xuất khẩu Việt Nam (giá FOB, USD/tấn)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước

FOB – Quy Nhơn/Sài Gòn

197-200

195-200

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Chào giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Hình thức

Tuần này

Tuần trước

Theo đường biển (FOB Hồ Chí Minh- USD/tấn)

360-365

355-360

Theo đường biên mậu (DAF Móng Cái/Lạng Sơn - tệ/tấn)

2.380-2.650

2.380-2.550

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp