Giám sát giá sắn tuần 20/5-24/5
 

Giám sát giá sắn tuần 20/5-24/5

Giá sắn lát thu mua nội địa tại Việt Nam (VND/kg)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tăng/giảm so với tuần trước

 

Nghệ An – mì Lào (độ ẩm trên 15%)

-

0

 

Sơn La – mì đi nhà máy cám nội địa (độ ẩm dưới 15% - giá kho mua vào)

4.700

0

 

Quy Nhơn – mì xô cồn (độ ẩm trên 16%) – giá bán ra

5.200-5.300

100

DN còn hàng vẫn trong trạng thái chờ đợi

Quy Nhơn – mì cám (độ ẩm dưới 15% - giá mua vào)

-

-

 

Tây Ninh – mì xô cồn vụ mới (độ ẩm trên 16%) – giá mua vào

4.750-5.000

50

Mì Cam về hạn chế do phía Cam muốn đẩy giá bán tăng

Tây Ninh – mì xô cồn vụ mới (độ ẩm trên 16%) – giá bán ra

5.200

100

Các kho cũng chưa vội ký HĐ mới do nhận định giá lên tiếp

Tây Ninh – mì cám (độ ẩm dưới 15%) – giá mua vào

5.400-5.500

0

 

Bình Phước – mì xô cồn (giá bán ra)

5.200

100

 

Bình Phước – mì cám (độ ẩm dưới 15% - giá kho bán ra)

5.400-5.500

0

 

Cửa khẩu Lạng Sơn, Hà Giang – mì cám đi Trung Quốc (độ ẩm 15-16%)

5.400-5.500

-

 

Cửa khẩu Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai – mì cồn đi Trung Quốc (độ ẩm 19-20%)

5.050-5.100

0

 

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Giá sắn củ tươi tại một số địa phương cho sắn vụ mới năm 2019 (VND/kg, mì 30 độ bột)

Vùng

Tuần này

Tăng/giảm so với tuần trước (đ/kg)

Ghi chú

Tây Ninh – mì nội địa

2.600-2.700

0

Hầu hết các nhà máy đã nghỉ bảo dưỡng

Tây Ninh – mì Cam

2.600-2.700

0

Hầu hết các nhà máy đã nghỉ bảo dưỡng

Đắc Lắc (trừ lùi 20-30 đồng/độ bột thấp hơn)

2.500

0

Hầu hết NM đã nghỉ bảo dưỡng do hết vụ

Kon Tum (trừ lùi 30-50 đồng/độ bột thấp hơn)

2.500

0

Hầu hết NM đã nghỉ bảo dưỡng do hết vụ

Phú Yên (trừ lùi 50-80 đồng/độ bột thấp hơn)

2.500

0

Hầu hết NM đã nghỉ bảo dưỡng do hết vụ

Gia Lai (trừ lùi 20-80 đồng/độ bột thấp hơn)

2.500

0

Hầu hết NM đã nghỉ bảo dưỡng do hết vụ

Sơn La (giá mua xô mì từ 24 độ bột trở lên)

-

-

Nhà máy nghỉ chạy do hết vụ

Yên Bái (giá mua xô mì từ 24 độ bột trở lên)

-

-

Nhà máy nghỉ chạy do hết vụ

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp

Giá sắn lát xuất khẩu Việt Nam (giá CNF, USD/tấn)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước

Quy Nhơn/Sài Gòn - CNF

225-230

220-225

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Chào giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Hình thức

Tuần này

Tuần trước

Theo đường biển (FOB Hồ Chí Minh- USD/tấn)

425-430

435-440

Theo đường biên mậu (DAF Móng Cái/Lạng Sơn - tệ/tấn)

2.700-3.080

2.700-3.080

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp