Giám sát giá sắn tuần 20/11-24/11

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá sắn tuần 20/11-24/11

Giá sắn lát thu mua nội địa tại Việt Nam (VND/kg)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước

Sơn La – mì cám vụ mới (độ ẩm dưới 15%)

4.100

 

Tây Ninh – mì vụ cũ (độ ẩm 14%)

4.200-4.300

4.200-4.300

Quy Nhơn – mì vụ cũ (độ ẩm 14%)

4.200

4.200

Bình Phước– mì vụ cũ (độ ẩm 14%)

4.200-4.300

4.200-4.300

Cửa khẩu Lạng Sơn, Hà Giang – mì cồn đi Trung Quốc (độ ẩm 16%)

4.350-4.500

4.350-4.500

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Giá sắn củ tươi tại một số địa phương cho sắn vụ mới năm 2017 (VND/kg, mì 30 độ bột)

Vùng

Tuần này

Tuần trước

Tây Ninh – mì nội địa

2.200-2.450

2.150-2.250

Tây Ninh – mì Cam

2.200-2.450

2.150-2.250

Đắc Lắc

1.950-2.230

1.950-2.000

Kon Tum

1.950-2.200

1.950-2.000

Phú Yên

1.900-2.200

1.900-1.950

Gia Lai

1.950-2.400

1.950-2.200

Miền Bắc (giá mua xô)

1.850-2.300

1.750-1.900

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp

Giá sắn lát xuất khẩu Việt Nam (giá FOB, USD/tấn)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước

FOB – Quy Nhơn/Sài Gòn

195-200

195-200

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Chào giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Hình thức

Tuần này

Tuần trước

Theo đường biển (FOB Hồ Chí Minh- USD/tấn)

425-440

425-435

Theo đường biên mậu (DAF Móng Cái/Lạng Sơn - tệ/tấn)

2.950-3.500

2.950-3.350

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp