Giám sát giá sắn tuần 19/6-23/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá sắn tuần 19/6-23/6/2017

Giá sắn lát thu mua nội địa. Giá sắn củ tươi tại một số địa phương và giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Giá sắn lát thu mua nội địa tại Việt Nam (VND/kg)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước

Sơn La – mì xô

3.700

3.700

Tây Ninh – mì xô thường

3.100-3.300

2.500-3.150

Quy Nhơn – mì xô thường

3.320-3.350

3.280-3.320

Bình Phước – mì xô thường

2.500-3.200

2.500-3.200

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Giá sắn củ tươi tại một số địa phương cho sắn vụ mới năm 2016 (VND/kg, mì 30 độ bột)

Vùng

Tuần này

Tuần trước

Tây Ninh – mì nội địa

1.770

1.600-1.700

Tây Ninh – mì Cam

1.770

1.600-1.700

Đắc Lắc

1.500-1.600

1.500-1.600

Kon Tum

1.550-1.600

1.550-1.600

Phú Yên

1.580-1.620

1.580-1.620

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp

 

 

Giá sắn lát xuất khẩu Việt Nam (giá FOB, USD/tấn)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước

FOB – Quy Nhơn/Sài Gòn

157-158

155-156

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Chào giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Hình thức

Tuần này

Tuần trước

Theo đường biển (FOB Hồ Chí Minh- USD/tấn)

310-320

310-320

Theo đường biên mậu (DAF Móng Cái/Lạng Sơn - tệ/tấn)

2.110-2.250

2.110-2.250

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp