Giám sát giá sắn tuần 18/9-22/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá sắn tuần 18/9-22/9

Giá sắn lát thu mua nội địa tại Việt Nam (VND/kg)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước

Tây Ninh – mì vụ cũ bán ra (mì cồn/mì cám)

3.700-4.100

3.700-3.950

Quy Nhơn – mì vụ cũ bán ra (mì cồn/mì cám)

3.800-3.900

3.700-3.900

Bình Phước – mì vụ cũ bán ra (mì cồn/mì cám)

3.700-4.000

3.700-4.000

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Giá sắn củ tươi tại một số địa phương cho sắn vụ mới năm 2016 (VND/kg, mì 30 độ bột)

Vùng

Tuần này

Tuần trước

Tây Ninh – mì nội địa

2.050-2.100

1.980-2.100

Tây Ninh – mì Cam

2.050-2.100

1.980-2.100

Đắc Lắc

1.700-1.800

1.580-1.700

Kon Tum

1.700-1.800

1.600-1.700

Phú Yên

1.700

1.650-1.700

Gia Lai

1.700-1.750

1.700 

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp

Giá sắn lát xuất khẩu Việt Nam (giá FOB, USD/tấn)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước

FOB – Quy Nhơn/Sài Gòn

185-187

182-185

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Chào giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Hình thức

Tuần này

Tuần trước

Theo đường biển (FOB Hồ Chí Minh- USD/tấn)

350-360

335-350

Theo đường biên mậu (DAF Móng Cái/Lạng Sơn - tệ/tấn)

2.200-2.400

2.150-2.330

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp