Giám sát giá sắn tuần 18/8-24/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá sắn tuần 18/8-24/8/2017

Giá sắn lát thu mua nội địa tại Việt Nam (VND/kg)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước

Sơn La – mì xô

3.700

3.700

Tây Ninh – mì xô thường

2.800-2.900

2.800-2.900

Quy Nhơn – mì xô thường

3.370

3.370

Bình Phước – mì xô thường

2.500-3.200

2.500-3.200

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Giá sắn củ tươi tại một số địa phương cho sắn vụ mới năm 2016 (VND/kg, mì 30 độ bột)

Vùng

Tuần này

Tuần trước

Tây Ninh – mì nội địa

1.850-1.870

1.870

Tây Ninh – mì Cam

1.850-1.870

1.870

Đắc Lắc

1.650-1.670

1.650-1.670

Kon Tum

-

-

Phú Yên

-

-

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp

Giá sắn lát xuất khẩu Việt Nam (giá FOB, USD/tấn)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước

FOB – Quy Nhơn/Sài Gòn

177-178

167-170

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

 

Chào giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Hình thức

Tuần này

Tuần trước

Theo đường biển (FOB Hồ Chí Minh- USD/tấn)

315-320

315-320

Theo đường biên mậu (DAF Móng Cái/Lạng Sơn - tệ/tấn)

2.070-2.330

2.070-2.330

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp