Giám sát giá sắn tuần 16/2-22/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá sắn tuần 16/2-22/2/2017

Giá sắn lát thu mua nội địa. Giá sắn củ tươi tại một số địa phương và giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Giá sắn lát thu mua nội địa tại Việt Nam (VND/kg)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước

Sơn La – mì lát tại sân phơi đi nhà máy TACN

3.500-3.550

3.450-3.500

Tây Ninh – mì xô thường

3.300

3.250-3.300

Quy Nhơn – mì xô thường

3.350-3.390

3.300-3.350

Bình Phước – mì xô thường

3.240-3.270

3.220-3.260

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Giá sắn củ tươi tại một số địa phương cho sắn vụ mới năm 2016 (VND/kg, mì 30 độ bột)

Vùng

Tuần này

Tuần trước

Tây Ninh – mì nội địa

1.480-1.500

1.480

Tây Ninh – mì Cam

1.450-1.480

1.450-1.480

Đắc Lắc

1.400-1.500

1.400

Kon Tum

1.450-1.550

1.400-1.450

Phú Yên

1.450-1.500

1.400

Sơn La

1.450-1.480

1.450-1.480

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp

Giá sắn lát xuất khẩu Việt Nam (giá FOB, USD/tấn)

Tác nhân thu mua

Tuần này

Tuần trước nghỉ tết

FOB – Quy Nhơn/Sài Gòn

162-163

162-163

Nguồn: Mạng lưới AgroMonitor

Chào giá tinh bột sắn xuất khẩu của Việt Nam

Hình thức

Tuần này

Tuần trước nghỉ tết

Theo đường biển (FOB Hồ Chí Minh- USD/tấn)

295-300

290-295

Theo đường biên mậu (DAF Móng Cái/Lạng Sơn - tệ/tấn)

2.050-2.300

2.050-2.300

Nguồn: AgroMonitor Tổng hợp