Giám sát giá phân bón tuần từ 30/8/2019-5/9/2019
 

Giám sát giá phân bón tuần từ 30/8/2019-5/9/2019

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại quận 7 Sài Gòn năm 2019, Vnd/kg

 

5/9/2019

4/9/2019

Urê

 

 

Ure Phú Mỹ

6850-6950 (Sài Gòn; Bình Dương); 6800 (lệnh tại nhà máy)

6850-6950 (Sài Gòn; Bình Dương); 6800 (lệnh tại nhà máy)

Ure Cà Mau

6950-7000 (Sài Gòn); 6900 (lệnh mới tại nhà máy ngày 19/8)

6950-7000 (Sài Gòn); 6900 (lệnh mới tại nhà máy ngày 19/8)

Ure Malay hạt đục

6700-6750 (cảng, Gia Vũ)

6800 (cảng, Gia Vũ)

Kali

 

 

Kali Phú Mỹ (miểng)

7900-8000

7900-8000

Kali Israel miểng Vinacam

7800 (kho)

7800 (kho)

Kali Belarus miểng

7700-7750 (7700 giá chào dự kiến tại cầu cảng tàu về 12/9)

7700-7750

DAP

 

 

DAP xanh hồng hà, 64%

11300-11350 (giá ký quỹ, giao tháng 9 ở mức 11000)

11300-11350 (giá ký quỹ, giao tháng 9 ở mức 11000)

DAP xanh Tường Phong 64%

10450-10500 (giá ký quỹ, giao tháng 9 ở mức 10300-10350)

10450-10500 (giá ký quỹ, giao tháng 9 ở mức 10300-10350)

DAP Đình Vũ xanh

8800

8800

NPK

 

 

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S+TE

8600 (nhà máy)

8600 (nhà máy)

NPK Bình Điền 16-16-8+13S

8910-9060

8910-9060

NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE)

8400-8600

8400-8600

SA

 

 

SA Nhật – K.Cương

3800-3900-4100

3800-3900-4100

SA Phú Mỹ (Nhật)

3500-4000

3500-4000

SA Trung Quốc bột mịn

3150-3200

3150-3200