Giám sát giá phân bón tuần từ 2/8-8/8/2019
 

Giám sát giá phân bón tuần từ 2/8-8/8/2019

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại quận 7 Sài Gòn năm 2019, Vnd/kg

 

8/8/2019

7/8/2019

Urê

 

 

Ure Phú Mỹ

7250-7300 (Sài Gòn); 7000-7100 (ngoài lệnh tại nhà máy); 7200-7250 (kho Long An)

7250-7300 (Sài Gòn); 7000-7100 (ngoài lệnh tại nhà máy); 7200-7250 (kho Long An)

Ure Cà Mau

7150-7300 (lệnh 7100 nhà máy); 7100 (ngoài lệnh kho Long An)

7150-7300 (lệnh 7100 nhà máy); 7100 (ngoài lệnh kho Long An)

Ure Malay hạt đục

6950-7000 (kho cảng Hiệp Phước)

6950-7000 (kho cảng Hiệp Phước)

Kali

 

 

Kali Phú Mỹ (miểng)

7900-8000

7900-8000

Kali Israel miểng Vinacam

7900

7900

Kali Belarus miểng

7900-8000

7900-8000

DAP

 

 

DAP xanh hồng hà, 64%

11550

11550

DAP xanh Tường Phong 64%

10600-10800 (chưa có hàng); 11700 (hàng kho)

10600-10800 (chưa có hàng); 11700 (hàng kho)

DAP Đình Vũ xanh

9050-9100 (Hưng Phú)

9050-9100 (Hưng Phú)

NPK

 

 

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S+TE

8600 (nhà máy)

8600 (nhà máy)

NPK Bình Điền 16-16-8+13S

8910-9060

8910-9060

NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE)

8400-8600

8400-8600

SA

 

 

SA Nhật – K.Cương

3800-3900-4100

3800-3900-4100

SA Phú Mỹ (Nhật)

3500-4000

3500-4000

SA Trung Quốc bột mịn

3150-3200

3150-3200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp