Giám sát giá phân bón tuần 7/1-11/1
 

Giám sát giá phân bón tuần 7/1-11/1

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2018, Vnd/kg

Chủng loại

10/1/2019

9/1/2019

8/1/2019

7/1/2019

5/1/2019

UREA

 

 

 

 

 

Ure Malay hạt đục

7530-7600 (tại cảng)

7530-7600 (tại cảng)

7530-7600 (tại cảng)

7600-7700 (tại cảng)

7600-7700 (tại cảng)

Ure Nga hạt trong

7550 (kho)

7550 (kho)

7550 (kho)

7550 (kho)

7550 (kho)

Ure Indo hạt đục

7550-7700 (tại cảng)

7550-7700 (tại cảng)

7550-7700 (tại cảng)

7700-7800 (tại cảng)

7700-7800 (tại cảng)

Ure Indo hạt trong

7550-7600 (tại cảng)

7550-7600 (tại cảng)

7550-7600 (tại cảng)

7600 (tại cảng)

7600 (tại cảng)

Ure Phú Mỹ

7800-7900

7800-7900

7800-7900

7800-7900

8000-8100

Ure Cà Mau

7500-7600 (giá lệnh nhà máy 7400)

7500-7600 (giá lệnh nhà máy 7400)

7500-7600 (giá lệnh nhà máy 7400)

 giá lệnh nhà máy 7400

 7950-8000 (giá nhà máy 7900)

Ure Ninh Bình

7600

7600

7600

7600

7600

N 46 Plus xanh (Cà Mau)

dự kiến 8800-9000 (cuối tháng 1 có hàng)

dự kiến 8800-9000 (cuối tháng 1 có hàng)

dự kiến 8800-9000 (cuối tháng 1 có hàng)

dự kiến 8800-9000 (cuối tháng 1 có hàng)

dự kiến 8800-9000 (cuối tháng 1 có hàng)

N.Humate+TE đen (Cà Mau)

dự kiến 9000-9200 (cuối tháng 1 có hàng)

dự kiến 9000-9200 (cuối tháng 1 có hàng)

dự kiến 9000-9200 (cuối tháng 1 có hàng)

dự kiến 9000-9200 (cuối tháng 1 có hàng)

dự kiến 9000-9200 (cuối tháng 1 có hàng)

N-Protect (Con Cò)

10800 (10200 giá net)

10800 (10200 giá net)

10800 (10200 giá net)

10800 (10200 giá net)

10800 (10200 giá net)

Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)

9200

9200

9200

9200

9200

KALI

 

 

 

 

 

Kali Israel (miểng)

8100 (Vinacam); 8100-8150 (Cà Mau)

8200 (kho Vinacam); 8100 (cầu cảng, Cà Mau)

8200 (kho Vinacam); 8100 (cầu cảng, Cà Mau)

8200 (kho Vinacam); 8100 (cầu cảng, Cà Mau)

8200 (kho Vinacam); 8100 (cầu cảng, Cà Mau)

Kali Israel (bột)

7200 (cầu cảng, Cà Mau)

7200 (cầu cảng, Cà Mau)

7200 (cầu cảng, Cà Mau)

7200 (cầu cảng, Cà Mau)

7200 (cầu cảng, Cà Mau)

Kali Phú Mỹ (miểng)

7900-8000

7900-8000

7900-8000

7900-8000

7900-8000

Kali Phú Mỹ (bột)

7300-7400

7300-7400

7300-7400

7300-7400

7300-7400

Kali Belarus miểng

8050-8100 (cầu cảng)

8050-8100 (cầu cảng)

8050-8100 (cầu cảng)

8050-8100 (cầu cảng)

8050-8100 (cầu cảng)

Kali Belarus bột

7050-7100 (cầu cảng)

7050-7100 (cầu cảng)

7050-7100 (cầu cảng)

7050-7100 (cầu cảng)

7050-7100 (cầu cảng)

Kali Canada (miểng)

8000

8150 (Nguyễn Phan-nhận tại kho cảng Phú Mỹ)

8150 (Nguyễn Phan-nhận tại kho cảng Phú Mỹ)

8150 (Nguyễn Phan-nhận tại kho cảng Phú Mỹ)

8150 (Nguyễn Phan-nhận tại kho cảng Phú Mỹ)

Kali Canada (bột)

7400

7400

7400

7400

7400

Kali Đức miểng (PB miền Nam)

8100

8100

8100

8100

8100

Kali miểng Apromaco (kho Sài Gòn; Long An)

8150 (giá tại kho, giao xe)

8150 (giá tại kho, giao xe)

8150 (giá tại kho, giao xe)

8150 (giá tại kho, giao xe)

8150 (giá tại kho, giao xe)

Kali bột Apromaco (kho Long An, Sài Gòn)

7200 (giá tại kho, giao xe)

7200 (giá tại kho, giao xe)

7200 (giá tại kho, giao xe)

7200 (giá tại kho, giao xe)

7200 (giá tại kho, giao xe)

DAP

 

 

 

 

 

DAP xanh hồng hà, 64%

12650-12700

12750-12850 (Nguyễn Phan chào 12900)

12750-12850 (Nguyễn Phan chào 12900)

12750-12850 (Nguyễn Phan chào 12900)

12750-12850 (Nguyễn Phan chào 12900)

DAP xanh hồng hà 60%

11700-11750

11700-11750

11700-11750

11700-11750

11700-11750

DAP nâu hồng hà 64%

11800-11900

11800-11900

11800-11900

11800-11900

11800-11900

DAP đen hồng hà 64%

12050-12100

12050-12100

12050-12100

12050-12100

12050-12100

DAP vàng hồng hà 64%

12300-12500

12300-12500

12300-12500

12300-12500

12300-12500

DAP xanh Tường Phong 64%

12400

12400

12400

12400

12400

DAP xanh Tường Phong 60%

11900

11900

11900

11900

11900

DAP đen Kailin 64%

13000

 

 

 

 

DAP Đình Vũ xanh

10500 (giao hàng tháng 12)

10500 (giao hàng tháng 12)

10500 (giao hàng tháng 12)

10500 (giao hàng tháng 12)

10500 (giao hàng tháng 12)

DAP Đình Vũ vàng

9800-10000 (đã trả hàng xong)

9800-10000 (đã trả hàng xong)

9800-10000 (đã trả hàng xong)

9800-10000 (đã trả hàng xong)

9800-10000 (đã trả hàng xong)

DAP Đình Vũ đen

10550

10550

10550

10550

10550

DAP Lào Cai đen

10700

10700

10700

10700

10700

DAP Lào Cai xanh

10500

10500

10500

10500

10500

DAP Cà Mau

12400-12450 (đã trả hàng xong)

12400-12450 (đã trả hàng xong)

12400-12450 (đã trả hàng xong)

12400-12450 (đã trả hàng xong)

12400-12450 (đã trả hàng xong)

DAP Hàn Quốc đen

15300

15300

15300

15300

15300

DAP Úc nâu đen

12700-12800

12700-12800

12700-12800

12700-12800

12700-12800

DAP Plus Humic +TE

13000 (Vinacam)

13000 (Vinacam)

13000 (Vinacam)

13000 (Vinacam)

13000 (Vinacam)

DAP vàng (Con Cò)

11200-11400

11200-11400

11200-11400

11200-11400

11200-11400

DAP nâu Mexico

11700 (Apromaco)

11700 (Apromaco)

11700 (Apromaco)

11700 (Apromaco)

11700 (Apromaco)

DAP Avail (Bình Điền)

14400

14400

14400

14400

14400

NPK

 

 

 

 

 

NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE)

8500-8600

8500-8600

8500-8600

8500-8600

8500-8600

NPK Phú Mỹ (Nga 15-15-15 +TE)

11200-11400

11200-11400

11200-11400

11200-11400

11200-11400

NPK Phú Mỹ (Nga 27-6-6)

10800-11200

10800-11200

10800-11200

10800-11200

10800-11200

NPK Phú Mỹ (Nga 25-9-9)

11600-12000

11600-12000

11600-12000

11600-12000

11600-12000

NPK Việt Nhật 16-16-8 +13S+TE

8900-8950 (giao tại kho nhà máy)

9100-9150-9200

9100-9150-9200

9100-9150-9200

9100-9150-9200

NPK Việt Nhật 15-15-15+TE

11800

11800

11800

11800

11800

NPK Bình Điền 16-16-8+13S (tạo hạt)

8910-9060

8910-9060

8910-9060

8910-9060

8910-9060

NPK Bình Điền 16-16-8+9S (tạo hạt)

8910-9060

8910-9060

8910-9060

8910-9060

8910-9060

NPK Bình Điền 16-16-8+6S+TE (tạo hạt)

8665-8814

8665-8814

8665-8814

8665-8814

8665-8814

NPK Bình Điền 16-8-16+9S+TE (tạo hạt)

9015-9165

9015-9165

9015-9165

9015-9165

9015-9165

NPK Bình Điền 16-16-13+TE (tạo hạt)

11680-11830

11680-11830

11680-11830

11680-11830

11680-11830

NPK Bình Điền 15-15-15 (tạo hạt)

11680-11830

11680-11830

11680-11830

11680-11830

11680-11830

NPK Bình Điền 20-20-15 (phối trộn)

11935-12085

11935-12085

11935-12085

11935-12085

11935-12085

NPK Bình Điền 20-20-15+TE (phối trộn)

12315-12465

12315-12465

12315-12465

12315-12465

12315-12465

NPK Bình Điền 20-10-15 (phối trộn)

9810-9957

9810-9957

9810-9957

9810-9957

9810-9957

NPK Bình Điền 20-10-15+TE (phối trộn)

10880-11029

10880-11029

10880-11029

10880-11029

10880-11029

NPK Bình Điền 16-16-16+TE (tạo hạt)

12155-12304

12155-12304

12155-12304

12155-12304

12155-12304

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

8400-8500

8400-8500

8400-8500

NPK Baconco 16-16-8+13S

9100

9100

9100

9100

9100

NPK Baconco 20-20-15

13000-13500 (13500 giá hợp đồng; 13300 giá net)

13000-13500 (13500 giá hợp đồng; 13300 giá net)

13000-13500 (13500 giá hợp đồng; 13300 giá net)

13000-13500 (13500 giá hợp đồng; 13300 giá net)

13000-13500 (13500 giá hợp đồng; 13300 giá net)

NPK Baconco 30-20-5

12600

12600

12600

12600

12600

NPK Yara 15-15-15

12700-12800

12700-12800

12700-12800

12700-12800

12700-12800

NPK Yara 20-20-15

11700

11700

11700

11700

11700

NPK Yara 25-7-7

13200-13400

13200-13400

13200-13400

13200-13400

13200-13400

NPK Hàn Việt 16-16-8

9000

9000

9000

9000

9000

NPK Hàn Quốc 16-16-8+TE (Đạm Cà Mau)

8350-8500 (hàng cũ)

8350-8500 (hàng cũ)

8350-8500 (hàng cũ)

8350-8500 (hàng cũ)

8350-8500 (hàng cũ)

NPK Hàn Quốc 16-8-16+TE

8350-8400

8350-8400

8350-8400

8350-8400

8350-8400

NPK Vĩnh Thạnh (30-9-9)

12900-13000

12900-13000

12900-13000

12900-13000

12900-13000

NPK Hoàng Đức (Nga 25-9-9)

12300-12400

12300-12400

12300-12400

12300-12400

12300-12400

SA

 

 

 

 

 

SA Nhật – K.Cương

3800-3900-4100

3800-3900-4100

3800-3900-4100

3800-3900-4100

3800-3900-4100

SA Phú Mỹ (Nhật)

4100-4200

4100-4200

4100-4200

4100-4200

4100-4200

SA Trung Quốc bột mịn

3200 (màu trắng)

3200 (màu trắng)

3200 (màu trắng)

3200 (màu trắng)

3200 (màu trắng)

SA Đài Loan to

4000

4000

4000

4000

4000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp