Giám sát giá phân bón tuần 24/9-28/9
 

Giám sát giá phân bón tuần 24/9-28/9

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2018, Vnd/kg

Chủng loại

27/9/2018

26/9/2018

25/9/2018

24/9/2018

22/9/2018

UREA

 

 

 

 

 

Ure Nga hạt trong

7300-7350 (giá chào tại kho)

7300-7350 (giá chào tại kho)

7300-7350 (giá chào tại kho)

7300-7350 (giá chào tại kho- chưa xác nhận giao dịch)

7300-7350 (giá chào tại kho- chưa xác nhận giao dịch)

Ure Nga hạt đục

Ure Malay hạt đục

7800

7800

7800

7800 (hàng mới, chưa có giao dịch)

7800 (hàng mới, chưa có giao dịch)

Ure Indo hạt trong

7300-7600 (giá chào tại kho)

7300-7600 (giá chào tại kho)

7300-7600 (giá chào tại kho)

7300-7600 (giá chào tại kho- chưa xác nhận giao dịch)

7300-7600 (giá chào tại kho- chưa xác nhận giao dịch)

Ure Indo hạt đục

Ure Phú Mỹ

7500-7650

7500-7650

7500-7650

7500-7650

7500-7650

Ure Cà Mau

7500 (giá lệnh); 7600-7800 (giá ngoài lệnh

7500 (giá lệnh); 7600-7800 (giá ngoài lệnh

7500 (giá lệnh); 7600-7800 (giá ngoài lệnh

7500 (giá lệnh); 7600-7800 (giá ngoài lệnh

7600-7800 (giá ngoài lệnh

N 46 Plus (Cà Mau)

8150

8150

8150

8150

8150

N.Humate+TE (Cà Mau)

8500

8500

8500

8500

8500

N-Protect (Con Cò)

8500

8500

8500

8500

8500

Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu)

8800

8800

8800

8800

8800

KALI

 

 

 

 

 

Kali Belarus miểng

7200-7400

7200-7400

7200-7400

7200-7400

7200-7400

Kali Phú Mỹ (miểng)

7300-7400

7300-7400

7300-7400

7300-7400

7300-7400

Kali Phú Mỹ (bột)

6700-6800

6700-6800

6700-6800

6700-6800

6700-6800

Kali Israel (miểng)

7500

7500

7500

7500

7500

Kali Israel (bột)

6750-6900 (hàng gửi kho đại lý 6750); 6850-6900 (kho Sài Gòn)

6750-6900 (hàng gửi kho đại lý 6750); 6850-6900 (kho Sài Gòn)

6750-6900 (hàng gửi kho đại lý 6750); 6850-6900 (kho Sài Gòn)

6750-6900 (hàng gửi kho đại lý 6750); 6850-6900 (kho Sài Gòn)

6750-6900 (hàng gửi kho đại lý 6750); 6850-6900 (kho Sài Gòn)

Kali Nga (miểng)

7500

7500

7500

7500

7500

Kali Nga (bột)

6700-6750

(Thiên Thành Lộc báo giá 7000)

6700-6750

(Thiên Thành Lộc báo giá 7000)

6700-6750

(Thiên Thành Lộc báo giá 7000)

6700-6750

(Thiên Thành Lộc báo giá 7000)

6700-6750

(Thiên Thành Lộc báo giá 7000)

Kali Canada (miểng)

7300-7400

7300-7400

7300-7400

7300-7400

7300-7400

Kali Canada (bột)

6700-6800

6700-6800

6700-6800

6700-6800

6700-6800

Kali miểng Apromaco (kho Sài Gòn; Long An)

7500

7500

7500

7500

7500

Kali bột Apromaco (kho Long An, Sài Gòn)

6700-6800

6700-6800

6700-6800

6700-6750

6700-6750

DAP

 

 

 

 

 

DAP xanh hồng hà, 64%

12800-12850

12800-12850

12800-12850

12800-12850

12800-12850

DAP xanh Tường Phong 64%

12350-12400 (ký quỹ, hàng giao tháng 9-10)

12350-12400 (ký quỹ, hàng giao tháng 9-10)

12350-12400 (ký quỹ, hàng giao tháng 9-10)

12350-12400 (ký quỹ, hàng giao tháng 9-10)

12350-12400 (ký quỹ, hàng giao tháng 9-10)

DAP xanh Tường Phong 60%

11600 (ký quỹ, hàng giao tháng 9-10)

11600 (ký quỹ, hàng giao tháng 9-10)

11600 (ký quỹ, hàng giao tháng 9-10)

11600-11800 (ký quỹ, hàng giao tháng 9-10)

11600-11800 (ký quỹ, hàng giao tháng 9-10)

DAP Đình Vũ xanh

9800-9850 (giao tháng 9-10)

9800-9850 (giao tháng 9-10)

9800-9850 (giao tháng 9-10)

9800-9850 (giao tháng 9-10)

9800-9850 (giao tháng 9-10)

DAP Hàn Quốc đen

14800

14800

14800

14800

14800

DAP Úc

Hết hàng

Hết hàng

Hết hàng

11600

11600

DAP Plus Humic +TE

11600 (Vinacam)

11600 (Vinacam)

11600 (Vinacam)

11600 (Vinacam)

11600 (Vinacam)

DAP vàng (Con Cò)

11200-11400

11200-11400

11200-11400

11200-11400

11200-11400

DAP nâu Mexico

11300 (Apromaco, hàng ít)

11300 (Apromaco, hàng ít)

11300 (Apromaco, hàng ít)

11300-11400 (Apromaco, hàng ít)

11300-11400 (Apromaco, hàng ít)

NPK

 

 

 

 

 

NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE)

8400-8600

8400-8600

8400-8600

8400-8600

8400-8600

NPK Phú Mỹ (Nga 15-15-15 +TE)

11200-11400

11200-11400

11200-11400

11200-11400

11200-11400

NPK Phú Mỹ (Nga 27-6-6)

10800-11200

10800-11200

10800-11200

10800-11200

10800-11200

NPK Phú Mỹ (Nga 25-9-9)

11600-12000

11600-12000

11600-12000

11600-12000

11600-12000

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8600 (dự kiến tăng 200đ/kg)

8600 (dự kiến tăng 200đ/kg)

8600 (dự kiến tăng 200đ/kg)

8600 (dự kiến tăng 200đ/kg)

8600 (dự kiến tăng 200đ/kg)

NPK Việt Nhật 15-15-15

11300-11500

11300-11500

11300-11500

11300-11500

11300-11500

NPK Bình Điền 16-16-8+9S

8360

8360

8360

8360

8360

NPK Bình Điền 16-16-8+6S+TE

8014

8014

8014

8014

8014

NPK Bình Điền 16-8-16+9S+TE

8665

8665

8665

8665

8665

NPK Bình Điền 16-16-13+TE

11430

11430

11430

11430

11430

NPK Bình Điền 15-15-15

11430

11430

11430

11430

11430

NPK Bình Điền 20-20-15

11800-11900

11800-11900

11800-11900

11800-11900

11800-11900

NPK Bình Điền 20-20-15+TE

11765

11765

11765

11765

11765

NPK Bình Điền 20-10-15

9357

9357

9357

9357

9357

NPK Bình Điền 20-10-15+TE

10029

10029

10029

10029

10029

NPK Bình Điền 16-16-16+TE

12504

12504

12504

12504

12504

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

8400-8500

8400-8500

8400-8500

NPK Baconco 16-16-8+13S

9100

9100

9100

9100

9100

NPK Baconco 20-20-15

13200

13200

13200

13200

13200

NPK Baconco 30-20-5

12600

12600

12600

12600

12600

NPK Yara 15-15-15

12700-12800

12700-12800

12700-12800

12700-12800

12700-12800

NPK Yara 20-20-15

11700

11700

11700

11700

11700

NPK Yara 25-7-7

13200-13400

13200-13400

13200-13400

13200-13400

13200-13400

NPK Hàn Quốc 16-16-8 (không có TE)

7650-7800

7650-7800

7650-7800

7650-7800

7650-7800

NPK Hàn Quốc 16-16-8+TE (Đạm Cà Mau)

8600

8600

8350-8500 (tùy lượng)

8350-8500 (tùy lượng)

8350-8500 (tùy lượng)

NPK Hàn Quốc 16-8-16+TE

8350-8400

8350-8400

8350-8400

8350-8400

8350-8400

NPK Vĩnh Thạnh (30-9-9)

12900-13000

12900-13000

12900-13000

12900-13000

12900-13000

NPK Hoàng Đức (Nga 25-9-9)

12300-12400

12300-12400

12300-12400

12300-12400

12300-12400

SA

 

 

 

 

 

SA Nhật – K.Cương

3600-3700

3600-3700

3600-3700

3600-3700

3600-3700

SA Phú Mỹ (Nhật)

3500-3550

3500-3550

3500-3550

3500-3550

3500-3550

SA Trung Quốc bột mịn

3200

3200

3200

3200

3200

SA Đài Loan to

3800

3800

3800

3800

3800

SA Đài Loan nhỏ

3650

3650

3650

3650

3650

Nguồn: Agromonitor tổng hợp