Giám sát giá phân bón tuần 18/9-22/9

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá phân bón tuần 18/9-22/9

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2017, Vnd/kg

Chủng loại

21/09/2017

20/09/2017

19/09/2017

18/09/2017

16/09/2017

UREA

 

 

 

 

 

Ure Nga hạt trong

5850-6000

5850-6000

5850-6000

5850-6000

5850

Ure Malay hạt đục

6000-6200

6000-6200

6000-6200

6000-6200

6000

Ure Malay hạt trong

6000-6200

6000-6200

6000-6200

6000-6200

6000

Ure Indo hạt trong

6000

6000

6000

6000

6000

Ure Indo hạt đục

6000

6000

6000

6000

6000

Ure Phú Mỹ

6200-6400 (hàng ít)

6200-6400

6200-6400

6200-6400

6000-6300

Ure Cà Mau

6000-6100 (hàng ít)

6000-6100

6000-6100

6000-6100

5900-6000

Ure Ninh Bình

5900-6000

5900-6000

5900-6000

5900-6000

5900-6000

Ure Hà Bắc

5950 (Nguyễn Phan)

5950 (Nguyễn Phan)

5950 (Nguyễn Phan)

5950 (Nguyễn Phan)

5950 (Nguyễn Phan)

N 46 Plus (Cà Mau)

8000 (nhà máy)

8000 (nhà máy)

8000 (nhà máy)

8000 (nhà máy)

8000 (nhà máy)

N-Protect (Con Cò)

8100-8200 (nhà máy)

8100-8200 (nhà máy)

8100-8200 (nhà máy)

8100-8200 (nhà máy)

8100-8200 (nhà máy)

KALI

 

 

 

 

 

Kali Belarus miểng

7000-7050

7000-7050

7000-7050

7000-7050

7000-7050

Kali Phú Mỹ (bột)

5850-5900

5850-5900

5850-5900

5850-5900

5850-5900

Kali Phú Mỹ (miểng)

6900-7000

6900-7000

6900-7000

6900-7000

6900-7000

Kali Israel (miểng)

7050-7150 (tùy lượng)

7050-7150 (tùy lượng)

7050-7150 (tùy lượng)

7050-7150 (tùy lượng)

7050-7150 (tùy lượng)

Kali Israel (bột)

6000-6300

6000-6300

6000-6300

6000-6300

6000-6300

Kali Nga (miểng)

7000-7050

7000-7050

7000-7050

7000-7050

7000-7050

Kali Nga (bột)

6000-6100

6000-6100

6000-6100

6000-6100

6000-6100

Kali Canada (bột)

6100-6150

6100-6150

6100-6150

6100-6150

6100-6150

Kali Canada (miểng)

7050 (Dragon chào bán)

7050 (Dragon chào bán)

7050 (Dragon chào bán)

7050 (Dragon chào bán)

7050 (Dragon chào bán)

Kali bột Apromaco (kho Long An, Sài Gòn)

6100

6100

6100

6100

6100

Kali miểng Apromaco (kho Sài Gòn; Long An)

7000-7100

7000-7100

7000-7100

7000-7100

7000-7100

DAP

 

 

 

 

 

DAP xanh hồng hà, 64%

11100-11150 (giao cuối tháng 9-đầu tháng 10)

11100-11150 (giao cuối tháng 9-đầu tháng 10)

11100-11150 (giao cuối tháng 9-đầu tháng 10)

11100-11150 (giao cuối tháng 9-đầu tháng 10)

11100-11150 (giao cuối tháng 9-đầu tháng 10)

DAP đen hồng hà 66% (18-48)

12600

12600

12600

12600

12600

DAP xanh Tường Phong, 64%

10900 tại cảng Cần Thơ (hàng ít)

10700 tại cảng Cần Thơ (hàng ít)

10700 tại cảng Cần Thơ (hàng ít)

10700 tại cảng Cần Thơ (hàng ít)

10500-10600  (nhiều doanh nghiệp ngưng bán)

DAP xanh Tường Phong, 60%

10600 (nhiều doanh nghiệp ngưng bán)

10200-10300 (nhiều doanh nghiệp ngưng bán)

10200-10300 (nhiều doanh nghiệp ngưng bán)

10200-10300 (nhiều doanh nghiệp ngưng bán)

10200-10300 (nhiều doanh nghiệp ngưng bán)

DAP đen Tường Phong, 64%

10500

10100

10100

10100

10100

DAP nâu Tường Phong, 64%

10300

9800

9800

9800

9800

DAP Đình Vũ 16-45

8530 (hạt xanh, trả tiền trước, tháng 10 giao hàng)

8530 (hạt xanh, trả tiền trước, tháng 10 giao hàng)

8530 (hạt xanh, trả tiền trước, tháng 10 giao hàng)

8530 (hạt xanh, trả tiền trước, tháng 10 giao hàng)

8530 (hạt xanh, trả tiền trước, tháng 10 giao hàng)

DAP nâu đậm (Nga)

11100

11100

11100

11100

11100

DAP Phú Mỹ

9900-10000

9900-10000

9900-10000

9900-10000

9900-10000

DAP Hàn Quốc đen

13700 (Nguyễn Phan, Vinacam)

13700 (Nguyễn Phan, Vinacam)

13700 (Nguyễn Phan, Vinacam)

13700 (Nguyễn Phan, Vinacam)

13500-13600 (Nguyễn Phan, Vinacam)

DAP Úc

10800-10900

10800-10900

10800-10900

10800-10900

10800-10900

DAP vàng (Con Cò)

11200

11200

11200

11200

11200

NPK

 

 

 

 

 

NPK Phú Mỹ (Nga 16-16-8 + 13S + TE)

8500-8700

8500-8700

8500-8700

8500-8700

8500-8700

NPK Phú Mỹ (Nga 15-15-15 +TE)

11200-11400

11200-11400

11200-11400

11200-11400

11200-11400

NPK Phú Mỹ (Nga 27-6-6)

10800-11200

10800-11200

10800-11200

10800-11200

10800-11200

NPK Phú Mỹ (Nga 25-9-9)

11600-12000

11600-12000

11600-12000

11600-12000

11600-12000

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S

8150

8150

8150

8150

8150

NPK Việt Nhật 15-15-15

11000-11300

11000-11300

11000-11300

11000-11300

11000-11300

NPK Bình Điền 16-16-8+9S

8360

8360

8360

8360

8360

NPK Bình Điền 16-16-8+6S+TE

8014

8014

8014

8014

8014

NPK Bình Điền 16-8-16+9S+TE

8665

8665

8665

8665

8665

NPK Bình Điền 16-16-13+TE

11430

11430

11430

11430

11430

NPK Bình Điền 15-15-15

11430

11430

11430

11430

11430

NPK Bình Điền 20-20-15

11108

11108

11108

11108

11108

NPK Bình Điền 20-20-15+TE

11765

11765

11765

11765

11765

NPK Bình Điền 20-10-15

9357

9357

9357

9357

9357

NPK Bình Điền 20-10-15+TE

10029

10029

10029

10029

10029

NPK Bình Điền 16-16-16+TE

12504

12504

12504

12504

12504

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8200-8300

8200-8300

8200-8300

8200-8300

8200-8300

NPK Baconco 16-16-8+13S

8150-8200

8150-8200

8150-8200

8150-8200

8150-8200

NPK Baconco 20-20-15

11950 (nhà máy/Cần Thơ)

11950 (nhà máy/Cần Thơ)

11950 (nhà máy/Cần Thơ)

11950 (nhà máy/Cần Thơ)

11950 (nhà máy/Cần Thơ)

NPK Baconco 15-15-15

12500-12550

12500-12550

12500-12550

12500-12550

12500-12550

NPK Yara 20-20-15

11700-11800

11700-11800

11700-11800

11700-11800

11700-11800

NPK Yara 20-20-15

11700

11700

11700

11700

11700

NPK Yara 25-7-7

13000-13100

13000-13100

13000-13100

13000-13100

13000-13100

NPK Hàn Quốc 16-16-8 (không có TE)

7650-7800

7650-7800

7650-7800

7650-7800

7650-7800

NPK Hàn Quốc 16-16-8+TE

7950

7950

7950

7950

7950

NPK Hàn Quốc 16-8-16+TE

8350

8350

8350

8350

8350

NPK Vĩnh Thạnh (30-9-9)

12900-13000

12900-13000

12900-13000

12900-13000

12900-13000

NPK Hoàng Đức (Nga 25-9-9)

12100-12200

12100-12200

12100-12200

12100-12200

12100-12200

SA

 

 

 

 

 

SA Nhật – K.Cương

3600-3700

3600-3700

3600-3700

3600-3700

3600-3700

SA Phú Mỹ (Nhật)

3450-3600

3450-3600

3450-3600

3450-3600

3450-3600

SA Trung Quốc bột mịn

2700

2700

2700

2700

2700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp