Giám sát giá phân bón tuần 1/11-7/11/2019
 

Giám sát giá phân bón tuần 1/11-7/11/2019

Tham khảo bảng giá giao dịch các mặt hàng phân bón tại quận 7 Sài Gòn năm 2019, Vnd/kg

 

7/11/2019

6/11/2019

Urê

 

 

Ure Phú Mỹ

6800-6900 (Sài Gòn

6800-6900 (Sài Gòn

Ure Cà Mau

6900-7000 (Sài Gòn, Long An); 6900 (lệnh nhà máy)

6900-7000 (Sài Gòn, Long An); 6900 (lệnh mới nhà máy 23/10)

Ure Malay hạt đục

6800 (Kho Vinacam)

6800 (Kho Vinacam)

Kali

 

 

Kali Phú Mỹ (miểng)

7900-8000

7900-8000

Kali Israel miểng

7650-7700 (cảng)

7800 (kho)

Kali Belarus miểng

7700

7700

DAP

 

 

DAP xanh hồng hà, 64%

10700 (Nguyễn Phan)

10700 (Nguyễn Phan)

DAP xanh Tường Phong 64%

10000-10050 (Long Hải)

10000-10050 (Long Hải)

DAP Đình Vũ xanh

8600-8650

8600-8650

NPK

 

 

NPK 5 sao 16-16-8+13S

8400-8500

8400-8500

NPK Việt Nhật 16-16-8+13S+TE

8600 (nhà máy)

8600 (nhà máy)

NPK Bình Điền 16-16-8+13S

8910-9060

8910-9060

NPK Phú Mỹ (16-16-8 + 13S + TE)

8300-8400

8300-8400

SA

 

 

SA Nhật – K.Cương

3800-3900-4100

3800-3900-4100

SA Phú Mỹ (Nhật)

3500-4000

3500-4000

SA Trung Quốc bột mịn

3150-3200

3150-3200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp