Giám sát giá Lúa Gạo tuần 15/7-19/7
 

Giám sát giá Lúa Gạo tuần 15/7-19/7

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Sa Đéc trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

15/7

16/7

17/7

18/7

19/7

NL IR50404 HT

6,250-6,300

6,300-6,350

6,350-6,400

6,350-6,400

6,370-6,400

TP IR50404 HT

7,100-7,150

7,150-7,250

7,200-7,250

7,200-7,300

7,200-7,300

TP IR50404 ĐX

8,100

8100

8100

8100

8,100-8,200

NL OM5451 HT

7,100-7,300

7,100-7,300

7,300-7,400

7500

7,500-7,550

TP OM5451 HT

8,450-8,500

8600

8,600-8,700

8,650-8,700

8,600-8,700

NL Đài Thơm 8 HT

8,200-8,350

8,250-8,300

8,300-8,400

8,300-8,400

8,300-8,400

TP Đài Thơm 8

10,050-10,100

10150

10,200-10,300

10200

10200

Tấm 1,2

5,700

5900

5,800-5,900

5,800-5,900

5,800-5,900

Cám

5,600

5750

5,700-5,750

5800

5700

 

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá lúa tại ruộng

Chủng loại

Tuần 1/7-5/7

Tuần 8/7-12/7

Tuần 15/7-19/7

IR 50404

3,700-3,750

4,050-4,100

4,420-4,450

OM 5451

4,300-4,350

4,550-4,600

5,000-5,050

Đài Thơm 8

4,950-5,000

5,250

5,600-5,700

 

 

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 29 15/7-19/7/2019

Tuần 29/2019 so với tuần 28/2019

Tuần 29/2019 so với tháng 7/2018

Tuần 29/2019 so với năm 2018

5% tấm Thái Lan

390

0.26%

3.45%

-2.50%

25% tấm Thái Lan

380

0.00%

3.54%

-0.78%

5% tấm Việt Nam

338

4.64%

-15.71%

-18.94%

25% tấm Việt Nam

310

5.80%

-17.55%

-21.72%

Nguồn:CSDL Agromonitor