Giám sát giá hồ tiêu tuần 2/10-6/10

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá hồ tiêu tuần 2/10-6/10

Xu hướng giá hạt tiêu trong tuần, ngàn đồng/kg

Địa Phương

28/09

29/09

02/10

03/10

04/10

Đắk Lắk

84

82

82

80

82

Đắk Nông

85

83

83

81

83

Phú Yên

85

83

83

81

83

Gia Lai

84

82

82

80

82

Bà Rịa – VT

87

85

85

83

85

Bình Phước

86

84

84

82

84

Đồng Nai

85

83

83

81

83

Nguồn: CSDL AgroMonitor

Tham khảo giá chào mua tiêu đen xô của một số doanh nghiệp, ngàn đồng/kg

Doanh nghiệp

28/09

29/09

02/10

03/10

04/10

Thanh Cao - Chư sê

85

83

83

81

83

Maseco - Chư sê

84

82

82

80

82

DK CN - Chư sê

84

82

82

80

82

HH - Chư sê

84

82

82

80

82

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp