Giám sát giá gạo tuần 5/11-9/11
 

Giám sát giá gạo tuần 5/11-9/11

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

Gạo TP IR504

9200

9200

9200

9100

9100

Gạo TP 5

9300

9300

9300

9250

9250

Gạo TP 15

9000

9000

9000

8950

8950

Gạo TP 25

8850

8850

8850

8850

8850

Tấm 1,2

8100

8100

8,100

8100

8000

Cám

6400

6300

6,300-6,350

6,200-6,400

6400

 

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

 

 

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 45 5/11-9/11/2018

Tuần 45/2018 so với tuần 44/2018

Tuần 45/2018 so với tháng 11/2017

Tuần 45/2018 so với năm 2017

5% tấm Thái Lan

380

-0.52%

-0.26%

-0.26%

25% tấm Thái Lan

362

-0.28%

5.85%

3.72%

5% tấm Việt Nam

415

0.00%

4.27%

10.96%

25% tấm Việt Nam

395

0.00%

4.77%

11.58%

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

 

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo lượng vào kim ngạch tháng 9/2018

Thị trường

Lượng (tấn)

Kim ngạch (USD)

Tấn

Tỷ trọng

USD

Tỷ trọng

China

106.95

28.31%

62.86

34.72%

Malaysia

65.90

17.45%

49.23

27.19%

Philippines

46.03

12.18%

28.09

15.51%

Iraq

30.00

7.94%

18.87

10.42%

Ghana

24.84

6.58%

17.22

9.51%

Cuba

20.05

5.31%

14.10

7.79%

Papua New Guinea

14.85

3.93%

8.69

4.80%

East Timor

8.93

2.36%

7.16

3.95%

HongKong

8.35

2.21%

3.92

2.17%

Singapore

6.60

1.75%

4.56

2.52%

Tổng

377.76

100%

181.06

100%

 

Nguồn: Số liệu của Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan