Giám sát giá gạo tuần 14/5-18/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá gạo tuần 14/5-18/5

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

14/05

15/05

16/05

17/05

18/05

Gạo NL IR504

9,950

9,950

9,950

9,950

9,950

Gạo TP 5

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

Gạo TP 15

9,800

9,800

9,800

9,800

9,800

Gạo TP 25

9,300

9,300

9,350

9,350

9,350

Tấm 1,2

8,100

8,150

8,200

8,200

8,200

Cám

5,100

5,200

5,250

5,400

5,400

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 20 14/05-18/05/2018

Tuần 20/2018 so với tuần 19/2018

Tuần 20/2018 so với tháng 05/2017

Tuần 20/2018 so với năm 2017

5% tấm Thái Lan

435

0.46%

7.94%

14.17%

25% tấm Thái Lan

405

0.50%

10.96%

16.05%

5% tấm Việt Nam

460

0.00%

28.13%

22.99%

25% tấm Việt Nam

445

0.00%

34.44%

25.71%

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

 

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo lượng vào kim ngạch tháng 3/2018

Thị trường

Lượng

Kim ngạch

Ngàn tấn

Tỷ trọng

Triệu USD

Tỷ trọng

China

222.9

30.95%

120.3

33.09%

Malaysia

141.8

19.69%

61.7

16.97%

Indonesia

65.6

9.11%

30.4

8.37%

Iraq

60.0

8.33%

34.4

9.47%

Cuba

57.0

7.92%

24.9

6.86%

Cote DIvoire (Ivory Coast)

42.5

5.90%

25.3

6.97%

Papua New Guinea

24.6

3.42%

11.8

3.23%

Ghana

20.1

2.79%

11.1

3.06%

Syrian Arab (Rep.)

11.0

1.53%

4.3

1.18%

Singapore

6.5

0.90%

3.7

1.01%

Tổng

720.1

100%

363.4

100%

Nguồn: Số liệu của Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan