Giám sát giá gạo tuần 11-15/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá gạo tuần 11-15/12

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

08/12

11/12

12/12

13/12

14/12

Gạo NL IR504

7,200-7,300

7,300-7,400

7,300-7,400

7,300-7,400

7,300-7,350

Gạo TP 5

8,550

8,600

8,600

8,600

8,550

Gạo TP 15

8,350

8,400

8,400

8,400

8,350

Gạo TP 25

8,100

8,150

8,150

8,150

8,100

Tấm 1,2

7,050

7,050

7,050

7,050

7,050

Cám

5,700

5,700

5,700

5,700

5,600

Nguồn:CSDL Agromonitor

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 51 08/12-14/12/2017

Tuần 51/2017 so với tuần 50/2017

Tuần 51/2017 so với tháng 12/2016

Tuần 51/2017 so với năm 2016

5% tấm Thái Lan

390

-1.02%

14.04%

3.17%

25% tấm Thái Lan

365

-0.82%

6.73%

0.27%

5% tấm Việt Nam

391

0.77%

9.52%

9.22%

25% tấm Việt Nam

373

1.36%

12.35%

8.43%

Nguồn:CSDL Agromonitor

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo lượng vào kim ngạch tháng 10/2017

Thị trường

Lượng (tấn)

Kim ngạch (USD)

Ngàn tấn

Tỷ trọng

Triệu USD

Tỷ trọng

 China

137,851

36.31%

64,065,127

35.09%

 Malaysia

54,036

14.23%

22,558,112

12.36%

 Ghana

30,867

8.13%

18,351,099

10.05%

 Iraq

30,024

7.91%

17,719,131

9.71%

 Philippines

16,995

4.48%

7,019,677

3.85%

 Syrian Arab (Rep.)

16,800

4.43%

6,550,556

3.59%

 Papua New Guinea

16,625

4.38%

8,084,820

4.43%

 East Timor

14,801

3.90%

5,658,473

3.10%

 Singapore

8,358

2.20%

4,392,496

2.41%

 Korea (Republic)

8,000

2.11%

4,239,065

2.32%

Nguồn: Số liệu của Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan