Giám sát giá gạo tuần 05/03-09/03

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá gạo tuần 05/03-09/03

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

05/03

06/03

07/03

08/03

09/03

Gạo NL IR504

8,700-8,800

8,900

8,900

9,000

9,050

Gạo TP 5

9,000

9,050

9,050

9,150

9,200

Gạo TP 15

8,750

8,850

8,850

8,950

9,000

Gạo TP 25

8,550

8,650

8,650

8,750

8,750

Tấm 1,2

7,500-7,600

7,700

7,700

7,600

7,600

Cám

5,200

5,100

5,000

5,000

4,800

Nguồn:CSDL Agromonitor

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 10 05/03-09/03/2018

Tuần 10/2018 so với tuần 9/2018

Tuần 10/2018 so với tháng 03/2017

Tuần 10/2018 so với năm 2017

5% tấm Thái Lan

403

4.13%

12.57%

5.77%

25% tấm Thái Lan

388

6.59%

16.52%

11.17%

5% tấm Việt Nam

420

7.97%

25.00%

12.30%

25% tấm Việt Nam

400

7.82%

22.70%

12.99%

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo lượng vào kim ngạch tháng 1/2018

Thị trường

Lượng

Kim ngạch

Ngàn tấn

Tỷ trọng

Triệu USD

Tỷ trọng

 Philippines

               143.06

29%

                         63.55

27%

 China

               115.53

24%

                         56.62

24%

 Indonesia

                 51.92

11%

                         24.73

10%

 Iraq

                 30.00

6%

                         17.76

7%

 Malaysia

                 29.01

6%

                         13.31

6%

 Cuba

                 29.00

6%

                         12.07

5%

 Papua New Guinea

                 14.35

3%

                           6.93

3%

 Ghana

                 11.27

2%

                           6.72

3%

 Korea (Republic)

                 11.13

2%

                           7.74

3%

 Singapore

                   8.32

2%

                           4.56

2%

 Tổng

               443.60

100%

                       214.00

100%

Nguồn: Số liệu của Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan