Giám sát giá gạo tuần 05/02-09/02

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá gạo tuần 05/02-09/02

Giá gạo nguyên liệu, thành phẩm tại Kiên Giang trong tuần, đồng/kg

Gạo NL/TP

05/02

06/02

07/02

08/02

09/2

Gạo NL IR504

9,400

9,100

9,000

8,800

9,400

Gạo TP 5

9,600

9,300

9,150

8,900

9,600

Gạo TP 15

9,350

9,100

8,900

8,700

9,350

Gạo TP 25

9,150

8,850

8,700

8,500

9,150

Tấm 1,2

7,800

7,700

7,700

7,700

7,800

Cám

5,600

5,400

5,400

5,400

5,600

Nguồn:CSDL Agromonitor

Giá gạo xuất khẩu, USD/tấn

Chủng loại

Tuần 6 05/02-09/02/2018

Tuần 06/2018 so với tuần 5/2018

Tuần 06/2018 so với tháng 02/2017

Tuần 06/2018 so với năm 2017

5% tấm Thái Lan

422

9.04%

17.88%

10.76%

25% tấm Thái Lan

398

9.34%

19.52%

14.04%

5% tấm Việt Nam

428

10.03%

27.38%

14.44%

25% tấm Việt Nam

373

0.54%

14.42%

5.37%

Nguồn:CSDL Agromonitor

 

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo theo lượng vào kim ngạch tháng 12/2017

Thị trường

Lượng

Kim ngạch

Ngàn tấn

Tỷ trọng

Triệu USD

Tỷ trọng

China

305.98

56.42%

141.87

57.71%

Cuba

59.25

10.92%

22.94

9.33%

Philippines

35.74

6.59%

14.72

5.99%

Ghana

21.07

3.89%

10.48

4.26%

Malaysia

17.84

3.29%

8.09

3.29%

Algeria

10.44

1.92%

4.02

1.64%

Singapore

10.29

1.90%

5.15

2.10%

COTE DIVOIRE

6.75

1.24%

3.23

1.32%

HongKong

6.39

1.18%

3.29

1.34%

Taiwan

5.25

0.97%

2.63

1.07%

Thị trường khác

63.35

11.68%

29.42

11.97%

Tổng

542.34

100.00%

245.86

100.00%

Nguồn: Số liệu của Agromonitor tổng hợp từ số liệu Hải quan