Giám sát giá đường tuần 30/9-4/10/2019
 

Giám sát giá đường tuần 30/9-4/10/2019

Xu hướng giá đường thô NewYork trong tuần, cent/lb

Kỳ hạn

Tuần 11/9-17/9

Tuần 18/9-24/9

Tuần 25/9-1/10

10/2019

11.2

11.2

11.9

03/2020

12.4

12.2

12.8

05/2020

12.4

12.3

12.9

07/2020

12.6

12.4

12.9

10/2020

12.8

12.7

13.1

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Bảng giá đường trắng kỳ hạn trên sàn London, USD/tấn

Kỳ hạn

Tuần 11/9-17/9

Tuần 18/9-24/9

Tuần 25/9-1/10

12/2019

325

329.4

346.5

03/2020

329.1

331.3

348

05/2020

334.4

335.7

351.8

08/2020

340

340.5

355

10/2020

345.6

344.8

358.3

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá đường kỳ hạn ZCE, NDT/tấn

Kỳ hạn

Tuần 11/9-17/9

Tuần 18/9-24/9

Tuần 25/9-1/10

SR911

5557

5490

5617

SR001

5518

5436

5515

SR003

5474

5387

5468

SR005

5434

5341

5418

SR007

5410

5333

5406

SR009

 

5339

5419

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp