Giám sát giá đường tuần 27/11-1/12

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá đường tuần 27/11-1/12

Xu hướng giá đường thô NewYork trong tuần, cent/lb

Kỳ hạn

24/11

27/01

28/11

29/11

30/11

03/2018

15.45

15.39

15.04

15.07

15.08

05/2018

15.36

15.33

15.02

15.03

15.03

07/2018

15.31

15.31

15.04

15.05

15.03

10/2018

15.45

15.47

15.24

15.24

15.21

03/2019

15.87

15.92

15.72

15.71

15.67

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá đường kỳ hạn ZCE, NDT/tấn

Hợp đồng

24/11

27/11

28/11

29/11

SR711

6,400

6,466

6,489

6,421

SR801

6,227

6,329

6,305

6,280

SR803

6,136

6,171

6,168

6,138

SR805

6,106

6,136

6,136

6,098

SR807

6,101

6,132

6,130

6,111

SR809

6,072

6,101

6,101

6,085

SR811

5,996

6,017

6,005

5,994

SR901

5,952

5,967

5,960

5,960

SR903

5,942

5,965

5,956

5,943

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp