Giám sát giá đường tuần 22/5 – 26/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá đường tuần 22/5 – 26/5/2017

Giá đường trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc)

Bảng giá đường trên sàn NYBOT theo tuần (cent/lb)

Kỳ hạn

12/05

15/05

16/05

17/05

18/05

05/2017

15.51

15.61

15.88

16.30

16.03

07/2017

15.82

15.89

16.15

16.54

16.24

10/2017

16.42

16.47

16.71

17.08

16.72

01/2018

16.37

16.42

16.65

16.99

16.57

03/2018

16.40

16.45

16.66

16.95

16.45

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá đường kỳ hạn ZCE, NDT/tấn

Hợp đồng

19/05

22/05

23/05

24/05

25/05

SR705

6,665

6,644

6,630

6628

6615

SR707

6,722

6,694

6,684

6674

6665

SR709

6,693

6,693

6,682

6670

6662

SR711

6,809

6,802

6,801

6795

6779

SR801

6,770

6,770

6,770

6770

6749

SR803

6,749

6,742

6,740

6737

6731

SR805

6,759

6,759

6,755

6752

6730

SR807

6,752

6,744

6,742

6741

6733

SR809

6,773

6,773

6,773

6773

6746

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp