Giám sát giá đường tuần 19/6-23/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá đường tuần 19/6-23/6/2017

Giá đường trên sàn NYBOT và sàn ZCE (Trung Quốc)

Bảng giá đường trên sàn NYBOT theo tuần (cent/lb)

Kỳ hạn

16/06

19/06

20/06

21/06

22/06

07/2017

13.44

13.46

13.61

13.06

12.84

10/2017

13.63

13.67

13.82

13.26

13.06

01/2018

14.31

14.33

14.45

13.94

13.78

01/2018

14.28

14.27

14.36

13.92

13.80

01/2018

14.34

14.32

14.40

14.00

13.92

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá đường kỳ hạn ZCE, NDT/tấn

Hợp đồng

16/06

19/06

20/06

21/06

22/06

SR707

6,461

6,462

6,475

6447

6424

SR709

6,534

6,542

6,547

6487

6494

SR711

6,541

6,541

6,540

6530

6456

SR801

6,599

6,603

6,615

6551

6497

SR803

6,586

6,578

6,594

6523

6480

SR805

6,552

6,548

6,555

6482

6432

SR807

6,574

6,574

6,574

6468

6466

SR809

6,564

6,554

6,563

6490

6435

SR811

6,533

6,538

6,538

6495

6411

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp