Giám sát giá đường tuần 08/01-12/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá đường tuần 08/01-12/01

Xu hướng giá đường thô NewYork trong tuần, cent/lb

Kỳ hạn

05/01

08/01

09/01

10/01

03/2018

15.08

14.78

14.73

14.65

05/2018

15.02

14.78

14.77

14.72

07/2018

15.08

14.86

14.86

14.83

10/2018

15.32

15.12

15.12

15.10

03/2019

15.89

15.71

15.70

15.68

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá đường kỳ hạn ZCE, NDT/tấn

Hợp đồng

05/01

08/01

09/01

10/01

SR801

6,094

6,095

6,095

6,096

SR803

5,964

5,960

5,960

5,967

SR805

5,852

5,866

5,866

5,873

SR807

5,829

5,832

5,832

5,834

SR809

5,826

5,811

5,811

5,826

SR811

5,828

5,810

5,810

5,813

SR901

5,816

5,798

5,798

5,789

SR903

5,810

5,770

5,770

5,761

SR905

5,781

5,772

5,772

5,759

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp