Giám sát giá đường tuần 02/01-05/01

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá đường tuần 02/01-05/01

Xu hướng giá đường thô NewYork trong tuần, cent/lb

Kỳ hạn

29/12

02/01

03/01

04/01

03/2018

15.16

15.33

15.31

15.25

05/2018

15.02

15.19

15.21

15.16

07/2018

15.04

15.17

15.21

15.19

10/2018

15.21

15.34

15.39

15.40

03/2019

15.69

15.85

15.92

15.95

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá đường kỳ hạn ZCE, NDT/tấn

Hợp đồng

29/12

02/01

03/01

04/01

SR801

6,194

6,253

6,240

6,203

SR803

6,075

6,080

6,045

5,995

SR805

5,938

5,921

5,903

5,857

SR807

5,917

5,913

5,890

5,834

SR809

5,929

5,913

5,890

5,830

SR811

5,911

5,911

5,905

5,828

SR901

5,881

5,868

5,857

5,823

SR903

5,848

5,824

5,824

5,810

SR905

5,826

5,829

5,824

5,795

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp