Giám sát giá điều tuần 9/7-13/7
 

Giám sát giá điều tuần 9/7-13/7

Giá hạt điều tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Tuần này

Tuần trước

Hạt điều khô – (giá bán về nhà máy tại Bình Phước)

30.000-38.000

30.000-38.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp