Giám sát giá điều tuần 9/4-13/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá điều tuần 9/4-13/4

Giá hạt điều tại thị trường nội địa (VND/kg)

Chủng loại

Vùng

Tuần này

Tuần trước

Hạt điều tươi -  mua xô tại vườn

Gia Lai- hàng nội địa

34.000-34.500

35.000

Hạt điều tươi – mua xô

Bình Phước – hàng Campuchia

35.000-40.000

35.000-36.000

Hạt điều tươi – tỷ lệ thu hồi dưới 30%

Tây Ninh – hàng Campuchia

33.500-40.000

34.000-35.000

Hạt điều tươi – tỷ lệ thu hồi trên 30%

Tây Ninh – hàng Campuchia

41.000-42.000

35.500-36.500

Hạt điều tươi – tỷ lệ thu hồi dưới 30%

CK Hà Tiên (Kiên Giang)-hàng Campuchia

33.000-44.000

31.000-35.000

Hạt điều tươi – tỷ lệ thu hồi trên 30%

CK Hà Tiên (Kiên Giang)-hàng Campuchia

45.000-49.000

36.000-37.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp