Giám sát giá điều tuần 8/4-12/4
 

Giám sát giá điều tuần 8/4-12/4

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa (VNĐ/kg)

Chủng loại

Tỉ lệ thu hồi

Tuần này

Tuần trước

Giá hạt điều khô (chưa bóc vỏ) (VND/kg):

Giá bán về nhà máy tại Bình Phước – Điều Campuchia/điều nội địa

30%

36.000

34.000

Giá bán về nhà máy tại Bình Phước – Điều Campuchia/điều nội địa

29%

34.800

32.900

Giá bán về nhà máy tại Bình Phước – Điều Campuchia/điều nội địa

28%

33.600

31.800

Giá bán về nhà máy tại Bình Phước – Điều Campuchia/điều nội địa

27%

32.400

30.700

Giá bán về nhà máy tại Bình Phước – Điều Campuchia/điều nội địa

26%

31.200

29.600

Giá bán về nhà máy tại Bình Phước – Điều Campuchia/điều nội địa

25%

30.000

28.500

Giá bán về nhà máy tại Bình Phước – Điều Mozambique

25%

27.000

27.000

Giá hạt điều tươi (VND/kg):

Hạt điều tươi nội địa – Gia Lai (giá thu mua của đại lý)

Mua xô

 

-

Hạt điều tươi nội địa – Bình Phước (giá thu mua của đại lý)

Mua xô

15.000-16.000

24.000-25.000

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 29% trở lên)

 

-

-

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 23-25%)

 

18.800-20.800

21.000-23.000

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (điều hạt lớn, thu hồi 29-30%)

 

-

25.700-26.600

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (điều hạt nhỏ, thu hồi 24-25% trở lên)

 

19.400-20.200

19.400-20.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam (USD/lb, FOB Tp.HCM)

 Chủng loại

Tuần này

Tuần trước

W240

3.35-3.45

3.65-3.75

W320

3.05-3.30

3.35-3.45

W450

3.00-3.05

3.30-3.35

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp