Giám sát giá điều tuần 7/5-11/5

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá điều tuần 7/5-11/5

Giá hạt điều tại thị trường nội địa (VND/kg)

Chủng loại

Vùng

Tuần này

Tuần trước

Hạt điều tươi -  mua xô tại vườn

Gia Lai- hàng nội địa

-

27.000

Hạt điều tươi – mua xô

Bình Phước – hàng Campuchia

25.000-30.000

30.000-35.000

Hạt điều tươi

Tây Ninh – hàng Campuchia

21.000-30.000

23.500-36.000

Hạt điều tươi

CK Hà Tiên (Kiên Giang)-hàng Campuchia

25.000-34.000

30.000-38.000

Hạt điều khô

Tây Ninh – hàng Campuchia

30.000-40.000

30.000-40.000

Hạt điều khô

CK Hà Tiên (Kiên Giang)-hàng Campuchia

33.000-40.000

39.000-45.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp