Giám sát giá điều tuần 7/1-11/1
 

Giám sát giá điều tuần 7/1-11/1

Giá hạt điều tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Tuần này

Tuần trước

Hạt điều khô – tỉ lệ thu hồi nhân từ 25%-30%

30.000-47.000

30.000-47.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam (USD/lb, FOB Tp.HCM)

 Chủng loại

07/01-11/01/19

W240

4.00-4.05

W320

3.80-3.90

W450

3.60-3.70

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp