Giám sát giá điều tuần 5/11-9/11
 

Giám sát giá điều tuần 5/11-9/11

Giá hạt điều tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Tuần này

Tuần trước

Hạt điều khô – (giá bán về nhà máy tại Bình Phước)

36.000-45.000

35.000-45.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp