Giám sát giá điều tuần 4/3-8/3

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá điều tuần 4/3-8/3

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa (VNĐ/kg)

Chủng loại

Tuần này

Tuần trước

Hạt điều khô (chưa bóc vỏ) – (giá bán về nhà máy tại Bình Phước) – tỉ lệ thu hồi từ 25-30%

27.000-44.000

27.000-44.000

Hạt điều tươi nội địa – Gia Lai (giá thu mua của đại lý)

29.500-30.000

29.000-29.500

Hạt điều tươi nội địa – Bình Phước (giá thu mua của đại lý)

30.000-31.000

30.000-31.000

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 29% trở lên)

34.900-36.600

33.000-35.500

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (thu hồi 27-28%)

32.600-34.000

28.000-30.000

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (thu hồi 27-28%)

28.000-29.000

28.000-29.000

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (thu hồi 29% trở lên)

30.000-31.000

30.000-31.000

Hạt điều khô Campuchia - giá mua tại CK Hà Tiên (thu hồi 29%)

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam (USD/lb, FOB Tp.HCM)

 Chủng loại

04/03-09/03/19

W240

4.00-4.05

W320

3.80-3.90

W450

3.60-3.70

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp