Giám sát giá điều tuần 28/4-3/5
 

Giám sát giá điều tuần 28/4-3/5

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa (VNĐ/kg)

Chủng loại

Tỉ lệ thu hồi

Tuần này

Tuần trước

Giá hạt điều khô (chưa bóc vỏ) (VND/kg):

Điều Campuchia/điều nội địa

30%

34.000

34.000

29%

33.900

33.900

28%

31.700

31.700

27%

30.600

30.600

26%

29.500

29.500

25%

28.300

28.300

Điều Mozambique

25%

27.000

27.000

Điều Ghana/Bờ Biển Ngà

30%

35.400

35.400

29%

34.200

34.200

28%

33.000

33.000

27%

31.800

31.800

Giá hạt điều tươi (VND/kg):

Hạt điều tươi nội địa – Bình Phước (giá thu mua của đại lý)

Mua xô

15.000-16.000

15.000-16.000

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 29% trở lên)

 

-

-

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 23-25%)

 

21.400-22.500

20.600-21.700

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (điều hạt lớn, thu hồi 29-30%)

 

-

-

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (điều hạt nhỏ, thu hồi 24-25% trở lên)

 

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam (USD/lb, FOB Tp.HCM)

 Chủng loại

Tuần này

Tuần trước

W240

3.45-3.55

3.40-3.50

W320

3.25-3.35

3.20-3.30

W450

3.05-3.15

3.00-3.10

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp