Giám sát giá điều tuần 26/11-30/11
 

Giám sát giá điều tuần 26/11-30/11

Giá hạt điều tại thị trường nội địa (VND/kg)

 

Tuần này

Tuần trước

Hạt điều khô – tỉ lệ thu hồi nhân từ 25%-30%

34.000-47.500

33.000-46.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam (USD/lb, FOB Tp.HCM)

 Chủng loại

Tuần này

Tuần trước

W240

4.20-4.25

4.20-4.25

W320

3.95-4.00

3.95-4.00

W450/ SW320/ LBW320

3.65-3.75

3.65-3.75

WS/WB

3.90-3.95

3.90-3.95

LP

3.50-3.55

3.50-3.55

SP

2.55-2.60

2.55-2.60

Nguồn: Vinacas