Giám sát giá điều tuần 23/4-27/4

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá điều tuần 23/4-27/4

Giá hạt điều tại thị trường nội địa (VND/kg)

Chủng loại

Vùng

Tuần này

Tuần trước

Hạt điều tươi -  mua xô tại vườn

Gia Lai- hàng nội địa

33.000

35.000

Hạt điều tươi – mua xô

Bình Phước – hàng Campuchia

35.000-40.000

35.000-40.000

Hạt điều tươi

Tây Ninh – hàng Campuchia

33.000-38.500

34.500-39.000

Hạt điều tươi

CK Hà Tiên (Kiên Giang)-hàng Campuchia

39.000-45.000

37.000-46.000

Hạt điều khô

Tây Ninh – hàng Campuchia

37.000-43.500

41.000-45.000

Hạt điều khô

CK Hà Tiên (Kiên Giang)-hàng Campuchia

43.000-50.000

43.000-51.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp