Giám sát giá điều tuần 22/4-26/4
 

Giám sát giá điều tuần 22/4-26/4

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa (VNĐ/kg)

Chủng loại

Tỉ lệ thu hồi

Tuần này

Tuần trước

Giá hạt điều khô (chưa bóc vỏ) (VND/kg):

Điều Campuchia/điều nội địa

30%

34.000

36.000

29%

33.900

34.800

28%

31.700

33.600

27%

30.600

32.400

26%

29.500

31.200

25%

28.300

30.000

Điều Mozambique

25%

27.000

27.000

Điều Ghana/Bờ Biển Ngà

30%

35.400

33.800

29%

34.200

32.700

28%

33.000

31.600

27%

31.800

30.500

Giá hạt điều tươi (VND/kg):

Hạt điều tươi nội địa – Bình Phước (giá thu mua của đại lý)

Mua xô

15.000-16.000

15.000-16.000

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 29% trở lên)

 

-

-

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 23-25%)

 

20.600-21.700

18.800-19.900

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (điều hạt lớn, thu hồi 29-30%)

 

-

-

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Hà Tiên (điều hạt nhỏ, thu hồi 24-25% trở lên)

 

-

19.400-20.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam (USD/lb, FOB Tp.HCM)

 Chủng loại

Tuần này

Tuần trước

W240

3.40-3.50

3.30-3.40

W320

3.20-3.30

3.10-3.20

W450

3.00-3.10

3.00-3.05

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp