Giám sát giá điều tuần 20/5-24/5
 

Giám sát giá điều tuần 20/5-24/5

Giá hạt điều thô tại thị trường nội địa (VNĐ/kg)

Chủng loại

Tỉ lệ thu hồi

Tuần này

Tuần trước

Giá hạt điều khô (chưa bóc vỏ) (VND/kg):

Điều Campuchia/điều nội địa

30%

40.500

-

29%

39.150

-

28%

37.800

-

27%

36.450

-

26%

35.100

35.100

25%

33.800

33.800

Điều Mozambique

25%

-

-

Điều Ghana/Bờ Biển Ngà

30%

36.400

36.400

29%

35.200

35.200

28%

34.000

34.000

27%

32.800

32.800

Giá hạt điều tươi (VND/kg):

Hạt điều tươi Campuchia – giá mua tại CK Chàng Riệc (thu hồi 23-25%)

 

22.000-23.000

21.000-22.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tham khảo giá xuất khẩu hạt điều nhân của Việt Nam (USD/lb, FOB Tp.HCM, xuất EU-Mỹ)

 Chủng loại

Tuần này

Tuần trước

W240

3.50-3.70

3.50-3.70

W320

3.30-3.50

3.30-3.50

W450

3.20-3.30

3.20-3.30

LP

1.85-2.05

1.85-2.05

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp