Giám sát giá điều tuần 20/3-24/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá điều tuần 20/3-24/3/2017

Giá hạt điều chẻ dưới 30% thu hồi (ngàn đồng)

Chủng loại

Độ ẩm (%)

Tỷ lệ nổi (%)

Tạp chất (%)

Nhân thu hồi (%)

Số hạt/kg

Giá tham khảo

A

≤ 17.0

≤ 10.0

≤ 4

≤ 30

≤ 140

53

B

≤ 16.0

≤ 13.0

≤ 5

≤ 29

≤ 150

52

C

≤ 15.5

≤ 15.0

≤ 6

≤ 28

≤ 170

51

D

≤ 15.0

≤ 17.0

≤ 7

≤ 27

≤ 185

50

Giá hạt điều chẻ trên 30% thu hồi (ngàn đồng)

Chủng loại

Độ ẩm (%)

Độ ẩm (%)

Tỷ lệ nổi (%)

Tạp chất (%)

Nhân thu hồi (%)

Số hạt/kg

Giá tham khảo

A

≤ 12.0

≤ 12.0

≤ 12.0

≤ 4

≤ 34

≤ 160

55

B

≤ 11.0

≤ 11.0

≤ 15.0

≤ 5

≤ 33

≤ 170

54

C

≤ 10.5

≤ 10.5

≤ 19.0

≤ 6

≤ 32

≤ 180

53

D

≤ 10.0

≤ 10.0

≤ 20.0

≤ 7

≤ 31

≤ 190

52