Giám sát giá điều tuần 19/6-23/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá điều tuần 19/6-23/6/2017

Giá hạt điều chẻ dưới 30% thu hồi (VNĐ/kg)

Chủng loại

Độ ẩm (%)

Tỷ lệ nổi (%)

Tạp chất (%)

Nhân thu hồi (%)

Số hạt/kg

Giá tham khảo

Tuần trước

Tuần này

A

≤ 17.0

≤ 10.0

≤ 4

≤ 30

≤ 140

45.000

45.000

B

≤ 16.0

≤ 13.0

≤ 5

≤ 29

≤ 150

44.000

44.000

C

≤ 15.5

≤ 15.0

≤ 6

≤ 28

≤ 170

43.000

43.000

D

≤ 15.0

≤ 17.0

≤ 7

≤ 27

≤ 185

42.000

42.000

Giá hạt điều chẻ trên 30% thu hồi (VNĐ/kg)

Chủng loại

Độ ẩm (%)

Tỷ lệ nổi (%)

Tạp chất (%)

Nhân thu hồi (%)

Số hạt/kg

Giá tham khảo

Tuần trước

Tuần này

A

≤ 12.0

≤ 12.0

≤ 4

≤ 34

≤ 160

49.000

49.000

B

≤ 11.0

≤ 15.0

≤ 5

≤ 33

≤ 170

48.000

48.000

C

≤ 10.5

≤ 19.0

≤ 6

≤ 32

≤ 180

47.000

47.000

D

≤ 10.0

≤ 20.0

≤ 7

≤ 31

≤ 190

46.000

46.000