Giám sát giá điều tuần 17/04-21/04/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá điều tuần 17/04-21/04/2017

Bảng giá điều tại thị trường nội địa (VND/kg)

Chủng loại

Vùng

Ngày 14/04

Ngày 17/4

Ngày 18/4

Ngày 19/4

Ngày 20/04

Ngày 21/4

Điều thô

Gia Lai – hàng nội địa

39.000-40.000

39.000-40.000

39.000-40.000

39.000-40.000

39.000-40.000

-

Điều thô

Bình Phước – hàng nội địa

-

-

-

-

-

-

Điều thô

Bình Phước – hàng Campuchia

40.000-44.000

40.000-44.000

37.000-42.000

37.000-42.000

37.000-42.000

37.000-42.000

Điều khô

Bình Phước  - hàng nội địa

50.000-51.000

50.000-51.000

50.000-51.000

50.000-51.000

50.000-51.000

50.000-51.000

Điều khô

Bình Phước – hàng Campuchia

50.000-54.000

50.000-54.000

50.000-54.000

50.000-54.000

50.000-54.000

50.000-54.000