Giám sát giá điều tuần 11/6-15/6
 

Giám sát giá điều tuần 11/6-15/6

Giá hạt điều tại thị trường nội địa (VND/kg)

Chủng loại

Vùng

Tuần này

Tuần trước

Hạt điều tươi -  mua xô tại vườn

Gia Lai- hàng nội địa

-

-

Hạt điều tươi

Tây Ninh – hàng Campuchia

19.500-24.500

19.500-24.500

Hạt điều tươi

CK Hà Tiên (Kiên Giang)-hàng Campuchia

20.000-25.000

20.000-25.000

Hạt điều khô

Tây Ninh – hàng Campuchia

30.000-35.000

30.000-35.000

Hạt điều khô

CK Hà Tiên (Kiên Giang)-hàng Campuchia

30.000-35.000

30.000-35.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp