Giám sát giá điều tuần 05/03-09/03

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá điều tuần 05/03-09/03

Giá hạt điều chẻ dưới 30% thu hồi (VNĐ/kg)

Chủng loại

Độ ẩm (%)

Tỷ lệ nổi (%)

Tạp chất (%)

Nhân thu hồi (%)

Số hạt/kg

Giá tham khảo

Tuần trước

Tuần này

A

≤ 17.0

≤ 10.0

≤ 4

≤ 30

≤ 140

50.000

45.000

B

≤ 16.0

≤ 13.0

≤ 5

≤ 29

≤ 150

49.000

44.000

C

≤ 15.5

≤ 15.0

≤ 6

≤ 28

≤ 170

48.000

43.000

D

≤ 15.0

≤ 17.0

≤ 7

≤ 27

≤ 185

47.000

42.000

Giá hạt điều chẻ trên 30% thu hồi (VNĐ/kg)

Chủng loại

Độ ẩm (%)

Tỷ lệ nổi (%)

Tạp chất (%)

Nhân thu hồi (%)

Số hạt/kg

Giá tham khảo

Tuần trước

Tuần này

A

≤ 12.0

≤ 12.0

≤ 4

≤ 34

≤ 160

54.000

50.000

B

≤ 11.0

≤ 15.0

≤ 5

≤ 33

≤ 170

53.000

49.000

C

≤ 10.5

≤ 19.0

≤ 6

≤ 32

≤ 180

52.000

48.000

D

≤ 10.0

≤ 20.0

≤ 7

≤ 31

≤ 190

51.000

47.000