Giám sát giá cao su tuần 20/3-24/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cao su tuần 20/3-24/3/2017

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ

Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại

23/03

22/03

21/03

20/03

17/03

TB T4/03

TB T3/03

Thay đổi TB T4/03 so với T3/03

RSS1

50100

52100

52400

53100

51800

51,900

50,660

1240

RSS3

49400

51400

51100

52400

51100

51,080

49,920

1160

SVR 3L

49300

50000

50500

51200

51200

50,440

50,740

-300

SVR L

49500

50200

50700

51400

51400

50,640

50,900

-260

SVR 5

48900

49600

50100

50800

50800

50,040

50,300

-260

SVR 10

45900

46600

47100

47800

47800

47,040

47,300

-260

SVR 20

45700

46500

46900

47600

47600

46,860

47,100

-240

Nguồn: Agromonitor tổng hợp