Giám sát giá cao su tuần 20/2-24/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cao su tuần 20/2-24/2/2017

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ

Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại

23/02

22/02

21/02

20/02

17/02

 TB T4/02

 TB T3/02

 Thay đổi TB T4/02 so với T3/02

RSS1

56800

60100

61100

61100

61600

60,140

60,900

-760

RSS3

56100

58500

59500

59500

60000

58,720

60,040

-1320

SVR 3L

50500

55600

56600

56600

57000

55,260

56,460

-1200

SVR L

50700

55700

56700

56700

57200

55,400

56,660

-1260

SVR 5

50100

55200

56200

56200

56600

54,860

56,060

-1200

SVR 10

47100

53200

54200

54200

54700

52,680

54,140

-1460

SVR 20

46900

53000

54000

54000

54500

52,480

53,960

-1480

Nguồn: Agromonitor tổng hợp