Giám sát giá cao su tuần 15/5 – 19/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cao su tuần 15/5 – 19/5/2017

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ

Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại

18/05

17/05

16/05

15/05

12/05

 TB T3/05

 TB T2/05

 Thay đổi TB T3/05 so với T2/05

RSS1

44000

43800

43800

43800

43800

43,840

43,920

-80

RSS3

43300

43100

43100

43100

43100

43,140

43,220

-80

SVR 3L

40300

40100

40100

40100

40100

40,140

40,280

-140

SVR L

40600

40300

40300

40300

40300

40,360

40,480

-120

SVR 5

39700

39500

39500

39500

39500

39,540

39,680

-140

SVR 10

36800

36500

36500

36500

36500

36,560

36,680

-120

SVR 20

36600

36300

36300

36300

36300

36,360

36,480

-120

Nguồn: Agromonitor tổng hợp