Giám sát giá cao su tuần 14/4-20/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giám sát giá cao su tuần 14/4-20/4/2017

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ

Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại

20/04

19/04

18/04

17/04

14/04

 TB T3/04

 TB T2/04

 Thay đổi TB T3/04 so với T2/04

RSS1

45700

46300

46700

45400

45400

45,900

47,140

-1240

RSS3

45000

45600

46000

44700

44700

45,200

46,440

-1240

SVR 3L

42100

42600

43100

41800

41800

42,280

43,960

-1680

SVR L

42300

42900

43300

42000

42000

42,500

44,160

-1660

SVR 5

41500

42000

42500

41100

41100

41,640

43,500

-1860

SVR 10

38500

39100

39500

38200

38200

38,700

40,520

-1820

SVR 20

38300

38800

39300

38000

38000

38,480

40,320

-1840

Nguồn: Agromonitor tổng hợp